VPS联盟
我们一直在努力
cloudacead cloudacead cloudacead cloudacead

咸鱼科技SaltyFishTech美国VPS测评,300M峰值可跑满,1核2G¥233/月

咸鱼科技SaltyFishTech是一家创办于2020年初的商家,服务相对比较稳定,主要从事美国费利蒙VPS德国法兰克福VPS产品销售,均为CN2 GIA直连线路,属于较为优质的网络,适合对美西和欧洲建站或者有直连需求的业务。近期SaltyFishTech新上线了两款特殊促销方案,1核2G内存、300M大带宽、德国法兰克福和美国费利蒙数据中心可以选择,月付32.8美元、大约233元/月!适合需要大带宽高质量网络的业务,如建站等等!

一、咸鱼科技SaltyFishTech官网

咸鱼科技SaltyFishTech官方网站

二、限时闪购特惠方案

下面是两款最新闪购大带宽方案,随时取消销售,特点是300Mbps峰值带宽,线路优质!价格相对比较贵,滥用情况自然会少,所以建议由高质量网络需求的用户上车体验。

 • #DE – Frankfurt [FlashSale-4FQRK7]
 • CPU:1核
 • 内存:2GB
 • 硬盘:20G SSD
 • 带宽:300Mbps峰值
 • 流量:3TB双向流量
 • IPv4:1个
 • 价格:$32.8/月
 • 位置:德国法兰克福
 • 购买:点击直达
 • #US – Fremont [FlashSale-4FQRK7]
 • CPU:1核
 • 内存:2GB
 • 硬盘:20G SSD
 • 带宽:300Mbps峰值
 • 流量:3TB双向流量
 • IPv4:1个
 • 价格:$32.8/月
 • 位置:美国费利蒙
 • 购买:点击直达

三、SaltyFishTech美国CN2测评

本次促销的两款方案配置是完全一样的,所以VPS联盟开通了一款美国费利蒙CN2 GIA闪购促销方案,下面一起来看看SaltyFishTech美国费利蒙CN2 GIA VPS速度及综合性能测试结果。

1、SaltyFishTech美国费利蒙CN2 GIA VPS国内三网ping测试。

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 126 江苏南京(天翼云) 124.9 毫秒 吉林长春(铁通) 352.6 毫秒 187.4 毫秒
联通线路 12 安徽滁州(电信2) 139.2 毫秒 辽宁沈阳(联通) 197.2 毫秒 159.3 毫秒
电信线路 57 江苏南京(天翼云) 124.9 毫秒 广西南宁(电信) 326.1 毫秒 193.9 毫秒
移动线路 10 江苏镇江(移动) 138.1 毫秒 江苏宿迁(7yc.com) 316.6 毫秒 184.9 毫秒
东北地区 10 辽宁沈阳(移动) 165.2 毫秒 吉林长春(铁通) 352.6 毫秒 200.1 毫秒
华北地区 16 北京(滴滴云) 144.0 毫秒 北京(青云3b) 194.8 毫秒 163.4 毫秒
西北地区 6 陕西西安(天翼云二区) 142.6 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 202.7 毫秒 172.5 毫秒
西南地区 15 重庆(联通) 166.6 毫秒 重庆(天翼云) 315.8 毫秒 192.9 毫秒
华中地区 9 河南郑州(bgp) 153.9 毫秒 河南洛阳(bgp) 203.5 毫秒 168.3 毫秒
华东地区 45 江苏南京(天翼云) 124.9 毫秒 江苏宿迁(7yc.com) 316.6 毫秒 195.1 毫秒
华南地区 25 广东广州(青云) 160.8 毫秒 广西南宁(电信) 326.1 毫秒 190.8 毫秒

2、SaltyFishTech美国费利蒙CN2 GIA VPS国内节速度测试。国内三网跑满300Mbps以上!

——————————————————————————————————————————————————————————
ID  测速服务器信息    上传/Mbps  下载/Mbps  延迟/ms
3633 电信|上海   ↑ 418.02  ↓ 229.04  150.87 
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 375.26  ↓ 241.29  161.38 
3973 电信|甘肃兰州  ↑ 390.20  ↓ 254.58  164.65 
24447 联通|上海5G  ↑ 440.52  ↓ 260.06  123.70 
2461 联通|四川成都  ↑ 349.20  ↓ 261.18  187.31 
27154 联通|天津5G  ↑ 394.47  ↓ 120.21  149.20 
26678 联通|广东广州5G ↑ 442.02  ↓ 227.76  156.42 
16192 联通|广东深圳  ↑ 365.76  ↓ 230.18  206.61 
5485 联通|湖北武汉  ↑ 279.58  ↓ 253.34  164.35 
4870 联通|湖南长沙  ↑ 396.47  ↓ 246.45  172.03 
4863 联通|陕西西安  ↑ 341.00  ↓ 217.50  189.49 
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 419.71  ↓ 312.89  168.51 
16375 移动|吉林长春  ↑ 405.52  ↓ 271.49  176.28 
17184 移动|天津5G  ↑ 395.20  ↓ 308.49  180.02 
27151 移动|山东临沂5G ↑ 309.87  ↓ 307.31  176.89 
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 387.09  ↓ 303.26  190.06 
25883 移动|江西南昌5G ↑ 474.32  ↓ 256.89  140.04 
16171 移动|福建福州  ↑ 427.90  ↓ 303.13  165.84 
16398 移动|贵州贵阳  ↑ 11.06   ↓ 307.45  187.68 
——————————————————————————————————————————————————————————
 测试完成, 本次测速耗时: 10 分 33 秒
 当前时间: 2020-06-06 23:06:42

3、SaltyFishTech美国费利蒙CN2 GIA VPS亚太节点速度测试。

 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name           Upload Speed  Download Speed Ping Latency
 Speedtest Default       92.46 MB/s   33.22 MB/s   0.31 ms
 China, Jilin CU        39.03 MB/s   32.16 MB/s   163.70 ms
 China, Shandong CU       42.06 MB/s   36.23 MB/s   186.96 ms
 China, Nanjing CU       39.04 MB/s   30.31 MB/s   132.36 ms
 China, Shanghai CU       47.96 MB/s   29.73 MB/s   127.92 ms
 China, Lanzhou CU       39.51 MB/s   25.70 MB/s   172.87 ms
 China, Nanjing CT       38.97 MB/s   28.22 MB/s   286.59 ms
 China, Guangzhou CT      10.88 MB/s   9.90 MB/s    160.63 ms
 China, Hangzhou CM       42.12 MB/s   36.20 MB/s   193.91 ms
 China, Nanning CM       44.35 MB/s   36.65 MB/s   172.95 ms
 China, Lanzhou CM       47.95 MB/s   21.76 MB/s   167.82 ms
 Hong Kong, HGC         62.29 MB/s   32.04 MB/s   158.14 ms
 Hong Kong, CSL         39.24 MB/s   32.27 MB/s   165.70 ms
 Hong Kong, PCCW        60.43 MB/s   31.60 MB/s   158.10 ms
 Korea, SK [Kdatacenter]    44.51 MB/s   28.22 MB/s   140.47 ms
 Japan GLBB           79.16 MB/s   27.12 MB/s   110.56 ms
 Japan Rakuten         85.78 MB/s   30.55 MB/s   109.87 ms
 Taiwan, Seednet        62.41 MB/s   30.83 MB/s   145.11 ms
 Taiwan, HiNet         76.07 MB/s   26.92 MB/s   123.36 ms
 Taiwan, TFN          61.40 MB/s   32.24 MB/s   161.46 ms
 Singapore, Singtel       54.74 MB/s   32.93 MB/s   179.99 ms
 Singapore, M1         53.88 MB/s   15.37 MB/s   186.08 ms
 Singapore, NME         32.28 MB/s   30.20 MB/s   189.07 ms
 United States, Century Link  179.80 MB/s   28.79 MB/s   20.21 ms

4、SaltyFishTech美国费利蒙CN2 GIA VPS基本信息及性能测试。IP支持HBO、Abema.TV、Bahamut Anime等。

-> System Information

 OS Release:      CentOS Linux 7.7.1908 (x86_64)
 CPU Model:       Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz 3.00 GHz
 CPU Cache Size:    16384 KB
 CPU Number:      1 vCPU
 Virt Type:       KVM
 Memory Usage:     135.24 MB / 1.95 GB
 Swap Usage:      [ No Swapfile/Swap Partition ]
 Boot Device:      /dev/vda1
 Disk Usage:      2.00 GB / 15.72 GB
 CPU Usage:       0.0% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Load (1/5/15min):   0.36 0.44 0.25 
 Uptime:        0 Days, 0 Hours, 34 Minutes, 49 Seconds
 Kernel Version:    4.14.129-bbrplus
 Network CC Method:   bbrplus + fq

 -> Network Infomation

 IPV4 - IP Address:   [US] 45.9.10.133
 IPV4 - ASN Info:    AS41378 (Kirino LLC, US)
 IPV4 - Region:     United States California Fremont
 
 -> Media Unlock Test 
 
 HBO Now:                Yes
 Bahamut Anime:             Yes
 Abema.TV:               Yes
 Princess Connect Re:Dive Japan:    Yes
 BBC:                  No
 BiliBili China Mainland Only:     No
 BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan:    Yes
 Bilibili Taiwan Only:         Yes

 -> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread Test:         823 Scores

 -> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread - Read Test :     17247.93 MB/s
 1 Thread - Write Test:     13327.77 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct-Write)

 Test Name       Write Speed               Read Speed
 10MB-4K Block     37.4 MB/s (9135 IOPS, 0.28s)      58.9 MB/秒 (14384 IOPS, 0.18s)
 10MB-1M Block     1.6 GB/s (1489 IOPS, 0.01s)       1.8 GB/秒 (1675 IOPS, 0.01s)
 100MB-4K Block     42.2 MB/s (0.10 IOPS, 2.48s))      58.7 MB/秒 (14338 IOPS, 1.79s)
 100MB-1M Block     1.3 GB/s (1247 IOPS, 0.08s)       2.6 GB/秒 (2524 IOPS, 0.04s)
 1GB-4K Block      36.8 MB/s (8986 IOPS, 28.49s)      55.1 MB/秒 (13453 IOPS, 19.03s)
 1GB-1M Block      466 MB/s (444 IOPS, 2.25s)       1.4 GB/秒 (1379 IOPS, 0.73s)

5、SaltyFishTech美国费利蒙CN2 GIA VPS国内三网回程路由追踪测试。

电信去程cn2 gia。

0. CN 180.97.250.0   Loss% Snt  Last Avg  Best Wrst StDev AS Name             PTR
1  CN 180.97.250.1   0.0%  20  3.4  6.2  3.3  25.3 5.1  4134 CN CHINANET-BACKBONE   180.97.250.1
2   10.1.2.1     0.0%  20  3.3  1.5  0.9  6.3  1.3  -
3   ???       100.0 20  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  -
4   172.20.4.245   0.0%  20  1.0  1.7  0.9  6.2  1.1  -
5   ???       100.0 20  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  -
6   172.20.4.245   0.0%  20  1.8  2.0  1.5  5.2  0.7  -
7   172.20.0.45   0.0%  20  1.8  2.1  1.6  9.2  1.6  -
8  CN 221.229.192.241 0.0%  20  10.2 10.2 6.6  18.7 3.0  4134 CN CHINANET-BACKBONE   221.229.192.241
9  CN 59.43.80.57   0.0%  20  10.0 10.6 6.4  14.4 2.2  4809 CN CHINATELECOM-CN2    59.43.80.57
10   ???       100.0 20  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  -
11 CN 59.43.130.218  65.0% 20  12.4 12.7 12.4 13.9 0.4  4809 CN CHINATELECOM-CN2    59.43.130.218
12 CN 59.43.187.70   25.0% 20  26.7 26.8 26.7 27.1 0.0  4809 CN CHINATELECOM-CN2    59.43.187.70
13 CN 59.43.182.181  30.0% 20  159.8 160.0 159.7 161.0 0.0  4809 CN CHINATELECOM-CN2    59.43.182.181
14 CN 218.30.49.182  30.0% 20  159.6 159.7 159.5 159.9 0.0  4134 CN CHINANET-BACKBONE   218.30.49.182
15   45.9.10.133   0.0%  20  163.5 164.0 163.4 171.1 1.6  41378 US KIRINONET       45.9.10.133

联通去程HE。

0. CN 112.85.231.0   Loss% Snt  Last Avg  Best Wrst StDev AS Name             PTR
1  CN 112.85.231.129  0.0%  20  13.8 9.7  3.2  22.5 5.3  4837 CN CHINA169-BACKBONE   112.85.231.129
2   10.10.101.1   0.0%  20  0.6  4.4  0.6  38.8 8.5  -
3  CN 112.85.218.149  35.0% 20  390.9 5317. 390.9 11094 3667.54837 CN CHINA169-BACKBONE   112.85.218.149
4  CN 122.194.150.245 80.0% 20  1.7  1.7  1.6  1.8  0.0  4837 CN CHINA169-BACKBONE   122.194.150.245
5  CN 112.85.230.53  0.0%  20  13.6 13.4 13.2 13.6 0.0  4837 CN CHINA169-BACKBONE   112.85.230.53
6  CN 219.158.11.1   0.0%  20  20.8 16.9 15.6 22.2 2.0  4837 CN CHINA169-BACKBONE   219.158.11.1
7  CN 219.158.19.70  0.0%  20  56.8 60.8 37.4 82.6 13.2 4837 CN CHINA169-BACKBONE   219.158.19.70
8  CN 219.158.19.73  0.0%  20  46.5 60.5 34.1 77.3 13.3 4837 CN CHINA169-BACKBONE   219.158.19.73
9  CN 219.158.116.234 0.0%  20  167.1 169.5 166.4 173.3 2.2  4837 CN CHINA169-BACKBONE   219.158.116.234
10 US 184.105.143.81  15.0% 20  253.3 259.6 235.9 283.4 13.0 6939 US HURRICANE       10ge13-1.core1.sjc2.he.net
11 US 184.105.213.158 10.0% 20  257.9 252.7 216.1 261.1 12.4 6939 US HURRICANE       100ge2-1.core4.fmt2.he.net
12 US 65.19.176.66   0.0%  20  190.8 192.3 190.5 194.1 1.5  6939 US HURRICANE       cat-networks-hong-kong-limited
13   45.9.10.133   0.0%  20  170.8 170.9 170.7 171.1 0.0  41378 US KIRINONET       45.9.10.133

移动去程cn2.

0. CN 120.195.6.0   Loss% Snt  Last Avg  Best Wrst StDev AS Name             PTR
1  CN 120.195.6.129  0.0%  20  6.2  6.1  3.2  12.4 2.9  56046 CN CMNET-JIANGSU     120.195.6.129
2   10.10.87.1    0.0%  20  0.9  1.0  0.7  4.2  0.7  -
3   10.109.25.25   0.0%  20  0.8  0.9  0.8  1.1  0.0  -
4  CN 120.195.42.129  0.0%  20  1.4  1.5  1.3  2.9  0.2  56046 CN CMNET-JIANGSU     120.195.42.129
5  CN 120.195.42.121  0.0%  20  2.0  2.1  1.9  3.6  0.2  56046 CN CMNET-JIANGSU     120.195.42.121
6  CN 183.207.21.233  0.0%  20  11.7 12.7 11.5 30.0 4.1  56046 CN CMNET-JIANGSU     183.207.21.233
7  CN 183.207.19.178  95.0% 20  15.6 15.6 15.6 15.6 0.0  56046 CN CMNET-JIANGSU     178.19.207.183.static.js.china
8  CN 221.183.24.29  5.0%  20  20.1 20.3 20.0 20.7 0.0  9808 CN CMNET-GD        221.183.24.29
9  CN 221.183.22.50  0.0%  20  20.4 26.2 20.4 115.3 21.2 9808 CN CMNET-GD        221.183.22.50
10 CN 221.176.17.162  0.0%  20  22.0 25.2 21.9 71.3 11.3 9808 CN CMNET-GD        221.176.17.162
11 CN 221.183.66.158  0.0%  20  32.1 26.2 22.0 32.1 2.6  9808 CN CMNET-GD        221.183.66.158
12 CN 202.97.46.13   0.0%  20  27.2 26.9 23.6 30.6 1.8  4134 CN CHINANET-BACKBONE   202.97.46.13
13 CN 59.43.80.113   5.0%  20  25.5 27.3 22.7 33.0 3.1  4809 CN CHINATELECOM-CN2    59.43.80.113
14 CN 59.43.130.218  65.0% 20  30.0 29.9 26.8 42.7 5.7  4809 CN CHINATELECOM-CN2    59.43.130.218
15 CN 59.43.247.62   15.0% 20  25.4 55.1 25.3 85.6 28.8 4809 CN CHINATELECOM-CN2    59.43.247.62
16 CN 59.43.181.158  15.0% 20  228.5 228.5 227.8 230.5 0.4  4809 CN CHINATELECOM-CN2    59.43.181.158
17 CN 218.30.49.182  25.0% 20  167.1 167.3 167.0 167.6 0.0  4134 CN CHINANET-BACKBONE   218.30.49.182
18   45.9.10.133   0.0%  20  149.7 149.7 148.7 152.2 0.6  41378 US KIRINONET       45.9.10.133

6、SaltyFishTech美国费利蒙CN2 GIA VPS国内三网去程路由追踪测试。三网回程均走CN2 GIA。

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1 45.9.10.1 0.37 ms AS41378 美国 加利福尼亚州 费利蒙 kirino.co
 2 *
 3 218.30.49.181 1.37 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 4 59.43.181.157 150.08 ms * 中国 电信
 5 59.43.247.141 157.56 ms * 中国 北京 电信
 6 59.43.188.77 159.19 ms * 中国 北京 电信
 7 59.43.132.9 154.22 ms * 中国 北京 电信
 8 *
 9 *
10 *
11 220.181.22.1 173.55 ms AS23724 中国 北京 电信

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1 45.9.10.1 0.35 ms AS41378 美国 加利福尼亚州 费利蒙 kirino.co
 2 *
 3 218.30.49.181 1.46 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 4 59.43.181.157 149.96 ms * 中国 电信
 5 59.43.187.69 169.54 ms * 中国 上海 电信
 6 59.43.130.205 131.76 ms * 中国 上海 电信
 7 59.43.80.82 152.51 ms * 中国 上海 电信
 8 202.97.56.161 162.97 ms AS4134 中国 浙江 杭州 电信
 9 202.97.88.226 173.08 ms AS4134 中国 北京 电信
10 *
11 221.183.9.197 149.51 ms AS9808 中国 北京 移动
12 *
13 *
14 221.179.159.238 174.33 ms AS56048 中国 北京 移动
15 221.130.33.1 173.75 ms AS56048 中国 北京 移动

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1 45.9.10.1 0.32 ms AS41378 美国 加利福尼亚州 费利蒙 kirino.co
 2 *
 3 218.30.49.181 1.73 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 4 59.43.182.182 169.17 ms * 中国 上海 电信
 5 59.43.187.85 183.88 ms * 中国 上海 电信
 6 *
 7 59.43.47.90 177.98 ms * 中国 浙江 杭州 电信
 8 *
 9 1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1) 153.78 ms AS4134 中国 浙江 杭州 电信

----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1 45.9.10.1 0.34 ms AS41378 美国 加利福尼亚州 费利蒙 kirino.co
 2 *
 3 218.30.49.181 1.60 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 4 59.43.182.182 170.06 ms * 中国 上海 电信
 5 *
 6 59.43.130.205 151.72 ms * 中国 上海 电信
 7 *
 8 219.158.113.197 180.16 ms AS4837 中国 上海 联通
 9 219.158.106.94 160.54 ms AS4837 中国 浙江 杭州 联通
10 221.12.35.122 161.23 ms AS4837 中国 浙江 宁波 联通
11 *
12 60.12.17.1 153.82 ms AS4837 中国 浙江 宁波 联通

----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1 45.9.10.1 0.34 ms AS41378 美国 加利福尼亚州 费利蒙 kirino.co
 2 *
 3 218.30.49.181 1.47 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 4 59.43.189.213 158.79 ms * 中国 广东 广州 电信
 5 59.43.187.113 161.68 ms * 中国 广东 广州 电信
 6 59.43.130.121 160.56 ms * 中国 广东 广州 电信
 7 59.43.80.122 164.31 ms * 中国 广东 广州 电信
 8 202.97.67.62 182.09 ms * 中国 湖北 武汉 电信
 9 *
10 221.183.66.181 164.23 ms AS9808 中国 湖北 武汉 移动
11 *
12 221.176.21.242 177.08 ms AS9808 中国 浙江 杭州 移动
13 211.140.0.2 166.25 ms AS56041 中国 浙江 杭州 移动

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1 45.9.10.1 0.30 ms AS41378 美国 加利福尼亚州 费利蒙 kirino.co
 2 *
 3 218.30.49.181 1.21 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 4 59.43.189.213 182.93 ms * 中国 广东 广州 电信
 5 59.43.187.153 160.37 ms * 中国 广东 广州 电信
 6 59.43.130.105 164.25 ms * 中国 广东 广州 电信
 7 59.43.96.122 182.03 ms * 中国 贵州 电信
 8 *
 9 59.51.187.145 181.19 ms AS4134 中国 贵州 贵阳 电信
10 58.42.224.1 201.34 ms AS4134 中国 贵州 贵阳 电信

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1 45.9.10.1 0.32 ms AS41378 美国 加利福尼亚州 费利蒙 kirino.co
 2 *
 3 218.30.49.181 1.81 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 4 59.43.189.213 159.45 ms * 中国 广东 广州 电信
 5 *
 6 59.43.130.145 160.23 ms * 中国 广东 广州 电信
 7 59.43.18.245 163.92 ms * 中国 广东 广州 电信
 8 *
 9 219.158.9.73 187.46 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 219.158.105.34 191.25 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通
11 *
12 *
13 58.16.28.1 197.24 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通

----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1 45.9.10.1 0.37 ms AS41378 美国 加利福尼亚州 费利蒙 kirino.co
 2 *
 3 218.30.49.181 1.39 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 4 59.43.189.213 158.23 ms * 中国 广东 广州 电信
 5 *
 6 59.43.130.117 160.45 ms * 中国 广东 广州 电信
 7 202.97.55.222 162.58 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
 8 202.97.69.94 177.09 ms * 中国 贵州 贵阳 电信
 9 *
10 221.183.54.49 181.44 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
11 221.183.25.165 183.59 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
12 221.183.27.146 183.91 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
13 ns.gz.chinamobile.com (211.139.0.10) 183.69 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1 45.9.10.1 0.34 ms AS41378 美国 加利福尼亚州 费利蒙 kirino.co
 2 *
 3 218.30.49.181 1.87 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 4 59.43.189.213 158.75 ms * 中国 广东 广州 电信
 5 *
 6 59.43.130.153 160.13 ms * 中国 广东 广州 电信
 7 202.97.82.38 164.17 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
 8 183.59.12.237 160.77 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
 9 183.56.129.10 161.05 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
10 14.215.116.1 161.94 ms AS58543 中国 广东 广州 电信

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1 45.9.10.1 0.41 ms AS41378 美国 加利福尼亚州 费利蒙 kirino.co
 2 *
 3 218.30.49.181 1.35 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 4 59.43.189.213 167.27 ms * 中国 广东 广州 电信
 5 59.43.187.157 160.28 ms * 中国 广东 广州 电信
 6 59.43.130.113 163.55 ms * 中国 广东 广州 电信
 7 59.43.18.249 163.40 ms * 中国 广东 广州 电信
 8 *
 9 219.158.9.73 188.66 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 221.4.0.74 192.82 ms AS17816 中国 广东 深圳 联通
11 58.250.0.1 173.51 ms AS17623 中国 广东 深圳 联通

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1 45.9.10.1 0.31 ms AS41378 美国 加利福尼亚州 费利蒙 kirino.co
 2 *
 3 218.30.49.181 1.99 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 4 59.43.182.186 126.61 ms * 中国 上海 电信
 5 59.43.187.69 127.24 ms * 中国 上海 电信
 6 59.43.130.209 149.08 ms * 中国 上海 电信
 7 101.95.120.109 130.70 ms AS4812 中国 上海 电信

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
 1 45.9.10.1 0.37 ms AS41378 美国 加利福尼亚州 费利蒙 kirino.co
 2 *
 3 218.30.49.181 1.77 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 4 59.43.181.157 149.97 ms * 中国 电信
 5 59.43.187.65 131.51 ms * 中国 上海 电信
 6 59.43.138.49 135.90 ms * 中国 上海 电信
 7 59.43.80.138 125.97 ms * 中国 上海 电信
 8 202.97.46.66 131.24 ms AS4134 中国 上海 电信
 9 *
10 101.4.118.54 162.01 ms AS4538 中国 上海 教育网
11 *
12 101.4.117.25 165.07 ms AS4538 中国 安徽 合肥 教育网
13 *
14 101.4.112.29 186.85 ms AS4538 中国 重庆 教育网
15 *
16 101.4.116.90 186.11 ms AS4538 中国 四川 成都 教育网
17 202.115.255.254 195.83 ms AS4538 中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
18 202.115.254.246 184.72 ms AS4538 中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
19 *
20 202.112.14.151 184.68 ms AS24355 中国 四川 成都 教育网

----------------------------------------------------------------------
赞(2)
未经允许不得转载:VPS联盟 » 咸鱼科技SaltyFishTech美国VPS测评,300M峰值可跑满,1核2G¥233/月
分享到: 更多 (0)