VPS联盟
我们一直在努力
cloudacead cloudacead cloudacead cloudacead

RangCloud - 山东BGP NAT VPS服务器/山东100M大带宽VPS简单测评

RangCloud是一家新开的国人主机商家,主要销售云主机、虚拟主机、NAT和独立服务器,NAT是商家的主打业务,有香港、台湾、韩国、美国等机房,今天VPS联盟又收到该商家的促销邮件,推出了山东BGP线路的VPS服务器产品。100MBGP大带宽,30个弹性转发端口,价格划算,有需要的可以关注一下。

一、RangCloud官网

RangCloud官方网站

二、山东BGP NAT VPS

山东BGP线路,默认100M共享带宽,30个转发端口,价格均为月付。

CPU 内存 硬盘 带宽 流量 价格 购买
1核 256M 4G 100M 1T 38元/月 点击直达
1核 512M 4G 100M 2T 68元/月 点击直达
1核 1G 5G 100M 4T 128元/月 点击直达
2核 2G 6G 100M 8T 238元/月 点击直达

三、广州移动NAT VPS

广州移动VPS,30个转发端口,100M峰值带宽,价格均为月付。

CPU 内存 硬盘 带宽 流量 价格 购买
1核 256M 4G 100M 1T 38元 点击直达
1核 512M 4G 100M 2T 68元 点击直达
1核 1G 5G 100M 4T 128元 点击直达
2核 2G 6G 100M 8T 238元 点击直达

四、山东联通NAT VPS

30个转发端口,100M峰值带宽,价格均为月付。

CPU 内存 硬盘 带宽 流量 价格 购买
1核 256M 4G 100M 1T 28元 点击直达
1核 512M 4G 100M 2T 46元 点击直达
1核 1G 5G 100M 4T 88元 点击直达
2核 2G 6G 100M 8T 158元 点击直达

五、山东BGP NAT测评

----------------------------------------------------------------------
 CPU Model       : QEMU Virtual CPU version 2.5+
 CPU Cores       : 1
 CPU Frequency     : 2666.760 MHz
 CPU Cache       : 16384 KB
 Total Disk      : 3.7 GB (1.7 GB Used)
 Total Mem       : 234 MB (68 MB Used)
 Total Swap      : 255 MB (37 MB Used)
 System uptime     : 0 days, 4 hour 45 min
 Load average     : 0.01, 0.06, 0.06
 OS          : CentOS 7.9.2009
 Arch         : x86_64 (64 Bit)
 Kernel        : 3.10.0-1160.11.1.el7.x86_64
 TCP CC        : cubic
 Virtualization    : KVM
 Organization     : AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone
 Location       : Xiamen / CN
 Region        : Fujian
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run)  : 196 MB/s
 I/O Speed(2nd run)  : 190 MB/s
 I/O Speed(3rd run)  : 109 MB/s
 Average I/O speed   : 165.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name    Upload Speed   Download Speed   Latency   
 Speedtest.net  99.06 Mbps    96.94 Mbps     6.25 ms   
 Beijing  CU  97.60 Mbps    97.40 Mbps     15.77 ms  
 Shanghai  CT  98.57 Mbps    98.04 Mbps     18.09 ms  
 Shanghai  CU  98.05 Mbps    97.64 Mbps     18.49 ms  
 Guangzhou CT  100.02 Mbps    107.63 Mbps     37.45 ms  
 Shenzhen  CU  101.12 Mbps    98.32 Mbps     41.53 ms  
 Hongkong  CN  102.57 Mbps    0.64 Mbps      85.77 ms  
 Singapore SG  103.86 Mbps    16.14 Mbps     119.98 ms  
 Tokyo   JP  40.21 Mbps    1.18 Mbps      115.43 ms  
----------------------------------------------------------------------
赞(9)
未经允许不得转载:VPS联盟 » RangCloud - 山东BGP NAT VPS服务器/山东100M大带宽VPS简单测评
分享到: 更多 (0)