VPS联盟
我们一直在努力
cloudacead cloudacead cloudacead cloudacead

创梦网络江苏宿迁移动100G高防、西安100G高防云服务器促销,年付5折,4核4G、20M带宽、年付1132元

创梦网络,成立于2014年的国人商家,2019年8月中旬新上线了销售平台,依旧主打的是国内高防VPS云服务器产品,今天下午商家发来了最新促销活动,江苏宿迁移动高防西安高防云服务器产品年付6折、月付7折优惠,使用蜗牛专享的优惠码可以最高享受五折优惠。

一、官方网站

https://www.dzisp.cn/

二、促销活动

江苏宿迁移动100G高防、西安100G高防云服务器年付6折、月付7折促销。

三、方案整理

此次促销的高防服务器产品主打的是宿迁移动高防云服务器、西安高防云服务器,二者各具优势。至于如何选择大家可以参考下面详细介绍,然后根据自己业务需求进行选择。适合高防建站服务器高防游戏服务器等。大家购买时记得使用优惠码,本博客网友可以在促销价格基础上额外享受85折,折后年付相当于5折优惠了。

1、宿迁移动高防云服务器

江苏宿迁移动高防云服务器主打的是大带宽、高防,不过缺点VPS联盟在之前文章也提到过,移动带宽国际访问不是特别友好,而且国内电信访问也不是特别友好(电信、移动两大运行商的问题,不是商家问题),如果能接受上述两个缺点的,那么下面促销方案绝对是不错的选择,国内建站用途绝对毫无压力。测试IP:112.3.24.1。

 • CPU:4核
 • 内存:4GB
 • 硬盘:40GB
 • 带宽:20M/50M/100M
 • 流量:不限流量
 • 防御:100Gbps DDos
 • 架构:Hyper-V
 • 优惠码:B210E5
 • 1332/年(促销) 1132/年(专享)
 • 购买:点击直达
 • CPU:8核
 • 内存:8GB
 • 硬盘:80GB
 • 带宽:20M/50M/100M
 • 流量:不限流量
 • 防御:100Gbps DDos
 • 架构:Hyper-V
 • 优惠码:B210E5
 • 1836/年(促销) 1560/年(专享)
 • 购买:点击直达
 • CPU:16核
 • 内存:16GB
 • 硬盘:100GB
 • 带宽:20M/50M/100M
 • 流量:不限流量
 • 防御:100Gbps DDos
 • 架构:Hyper-V
 • 优惠码:B210E5
 • 2628/年(促销) 2233/年(专享)
 • 购买:点击直达

2、西安高防云服务器

西安高防云服务器集群600G防御,单IP真实100G防御。缺点是带宽端口相对江苏宿迁移动高防云服务器要小很多,但是带宽质量要好很多、走的电信骨干网络。如果是对防御要求比较高、带宽质量要求比较高的可以考虑下面方案。测试IP:36.41.170.1。

 • CPU:4核
 • 内存:4GB
 • 硬盘:40GB
 • 带宽:2M/5M/10M
 • 流量:不限流量
 • 防御:100Gbps DDos
 • 架构:Hyper-V
 • 优惠码:B210E5
 • 2376/年(促销) 2019/年(专享)
 • 购买:点击直达
 • CPU:8核
 • 内存:8GB
 • 硬盘:80GB
 • 带宽:2M/5M/10M
 • 流量:不限流量
 • 防御:100Gbps DDos
 • 架构:Hyper-V
 • 优惠码:B210E5
 • 3096/年(促销) 2631/年(专享)
 • 购买:点击直达
 • CPU:16核
 • 内存:16GB
 • 硬盘:100GB
 • 带宽:2M/5M/10M
 • 流量:不限流量
 • 防御:100Gbps DDos
 • 架构:Hyper-V
 • 优惠码:B210E5
 • 3816/年(促销) 3243/年(专享)
 • 购买:点击直达

四、主机测评

1、宿迁移动高防云服务器测试结果。下面测试结果是之前蜗牛使用真实云服务器产品的测试结果,不是此次活动配置,但是效果是一样的,下面测试机器分配的是10Mbps上行带宽,电信、联通、移动三网均可以跑满。

----------------------------------------------------------------------
 CPU Model      : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz
 CPU Cores      : 2 Cores @ 2600.004 MHz x86_64
 CPU Cache      : 20480 KB 
 OS          : CentOS 7.6.1810 (64 Bit) Hyper-V
 Kernel        : 3.10.0-957.10.1.el7.x86_64
 Total Space     : 1.4 GB / 70.0 GB 
 Total RAM      : 146 MB / 1925 MB (132 MB Buff)
 Total SWAP      : 0 MB / 0 MB
 Uptime        : 0 days 0 hour 27 min
 Load Average     : 0.06, 0.04, 0.05
 TCP CC        : cubic
 ASN & ISP      : AS56046, China Mobile Communications Corporation
 Organization     : China Mobile Communications Corporation
 Location       : Wuxi, China / CN
 Region        : Jiangsu
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )  : 154 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )  : 155 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )  : 154 MB/s
 Average I/O Speed  : 154.3 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name    Upload Speed   Download Speed   Latency   
 Speedtest.net  11.00 Mbit/s   692.35 Mbit/s    20.647 ms 
 Fast.com     0.00 Mbit/s    0.0 Mbit/s     -      
 Wuhan1    CT 10.99 Mbit/s   318.92 Mbit/s    -     
 Wuhan     CT 11.01 Mbit/s   320.89 Mbit/s    -     
 Lianyungang  CT 10.37 Mbit/s   687.37 Mbit/s    -     
 Hangzhou   CT 10.94 Mbit/s   665.44 Mbit/s    -     
 Suzhou    CT 8.23 Mbit/s    645.52 Mbit/s    -     
 Hefei     CT 11.04 Mbit/s   698.27 Mbit/s    -     
 Wuhan2    CT 6.01 Mbit/s    325.56 Mbit/s    -     
 Kunming    CU 11.12 Mbit/s   218.43 Mbit/s    -     
 Lanzhou    CU 11.25 Mbit/s   469.48 Mbit/s    -     
 Ningxia    CU 11.34 Mbit/s   415.03 Mbit/s    -     
 Wuhan     CU 10.96 Mbit/s   740.99 Mbit/s    -     
 Hefei     CU 11.07 Mbit/s   739.10 Mbit/s    -     
 Nanjing    CU 10.94 Mbit/s   624.08 Mbit/s    -     
 ShangHai   CU 10.91 Mbit/s   593.02 Mbit/s    -     
 Shanghai   CU 10.94 Mbit/s   627.06 Mbit/s    -     
 ShangHai5G  CU 10.99 Mbit/s   618.26 Mbit/s    -     
 Changchun   CU 11.01 Mbit/s   422.23 Mbit/s    -     
 Hangzhou   CM 11.01 Mbit/s   452.12 Mbit/s    -     
 Ningbo    CM 11.03 Mbit/s   517.71 Mbit/s    -     
 Hetian    CM 11.21 Mbit/s   81.77 Mbit/s    -     
 Lasa     CM 11.27 Mbit/s   287.28 Mbit/s    -     
 Wulumuqi   CM 11.28 Mbit/s   59.64 Mbit/s    -     
 Nanning    CM 11.04 Mbit/s   443.01 Mbit/s    -     
 Lanzhou    CM 9.37 Mbit/s    364.54 Mbit/s    -     
 Chongqing  CCN 10.49 Mbit/s   325.03 Mbit/s    -     
----------------------------------------------------------------------

2、西安高防云服务器测试结果。使用的是此次促销的4核4G内存配置。

----------------------------------------------------------------------
 CPU Model      : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz
 CPU Cores      : 4 Cores @ 3000.001 MHz x86_64
 CPU Cache      : 25600 KB 
 OS          : CentOS 7.6.1810 (64 Bit) Hyper-V
 Kernel        : 3.10.0-957.10.1.el7.x86_64
 Total Space     : 1.4 GB / 80.0 GB 
 Total RAM      : 161 MB / 3941 MB (206 MB Buff)
 Total SWAP      : 0 MB / 0 MB
 Uptime        : 0 days 12 hour 28 min
 Load Average     : 0.00, 0.01, 0.05
 TCP CC        : cubic
 ASN & ISP      : AS134768, CHINANET Sichuan province Chengdu MAN network
 Organization     : Chinanet SN
 Location       : Xincheng, China / CN
 Region        : Shaanxi
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )  : 201 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )  : 202 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )  : 194 MB/s
 Average I/O Speed  : 199.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name    Upload Speed   Download Speed   Latency   
 Speedtest.net  2.71 Mbit/s    224.50 Mbit/s    (*) 55.544 ms
 Fast.com     0.00 Mbit/s    0 Mbit/s      -      
 Wuhan     CT 2.61 Mbit/s    310.66 Mbit/s    -     
 Lianyungang  CT 2.01 Mbit/s    333.77 Mbit/s    -     
 Hangzhou   CT 2.09 Mbit/s    313.17 Mbit/s    -     
 Suzhou    CT 2.07 Mbit/s    8.57 Mbit/s     -     
 Hefei     CT 2.70 Mbit/s    173.48 Mbit/s    -     
 Guangzhou   CT 2.71 Mbit/s    161.44 Mbit/s    -     
 ChongQing   CT 2.65 Mbit/s    185.71 Mbit/s    -     
 Lanzhou    CT 2.68 Mbit/s    310.07 Mbit/s    -     
 Chengdu    CU 2.70 Mbit/s    146.76 Mbit/s    -     
 Lanzhou    CU 2.70 Mbit/s    281.00 Mbit/s    -     
 Ningxia    CU 2.71 Mbit/s    167.40 Mbit/s    -     
 Wuhan     CU 2.73 Mbit/s    128.33 Mbit/s    -     
 Hefei     CU 2.71 Mbit/s    229.07 Mbit/s    -     
 Beijing    CU 2.75 Mbit/s    66.45 Mbit/s    -     
 Nanjing    CU 2.73 Mbit/s    143.18 Mbit/s    -     
 ShangHai   CU 2.69 Mbit/s    143.96 Mbit/s    -     
 Shanghai   CU 2.68 Mbit/s    426.55 Mbit/s    -     
 ShangHai5G  CU 2.70 Mbit/s    145.52 Mbit/s    -     
 Changchun   CU 2.69 Mbit/s    254.19 Mbit/s    -     
 Xi an     CU 2.14 Mbit/s    147.34 Mbit/s    -     
 Hangzhou   CM 2.69 Mbit/s    108.26 Mbit/s    -     
 Ningbo    CM 2.70 Mbit/s    369.82 Mbit/s    -     
 Chengdu    CM 2.66 Mbit/s    146.47 Mbit/s    -     
 Guangzhou   CM 0.41 Mbit/s    103.97 Mbit/s    -     
 Kashi     CM 2.61 Mbit/s    91.85 Mbit/s    -     
 Hetian    CM 2.61 Mbit/s    163.99 Mbit/s    -     
 Wulumuqi   CM 2.60 Mbit/s    42.12 Mbit/s    -     
 Nanning    CM 2.69 Mbit/s    283.93 Mbit/s    -     
 Lanzhou    CM 2.74 Mbit/s    0.58 Mbit/s     -     
 Jinan      2.70 Mbit/s    348.90 Mbit/s    -     
 Chongqing  CCN 2.69 Mbit/s    119.28 Mbit/s    -     
----------------------------------------------------------------------
 Finished in : 49 min 48 sec
 Timestamp  : 2019-09-01 00:43:02 GMT+8
 Results   : /root/superbench.log
----------------------------------------------------------------------
赞(1)
未经允许不得转载:VPS联盟 » 创梦网络江苏宿迁移动100G高防、西安100G高防云服务器促销,年付5折,4核4G、20M带宽、年付1132元
分享到: 更多 (0)