VPS联盟
我们一直在努力
cloudacead cloudacead cloudacead

STSDUST:杭州联通独立服务器综合测评,双路E5/32G内存,10M独享,399元/月起

STSDUST近期上线了一批杭州电信、联通独立服务器产品,均为机房直销。双路E5-2420 v2、双路E5-2450 V2、双路E5-2470 V2各一款,可以自由搭配32G、64G、128G内存,搭配10Mbps独享带宽、最高可以选择100Mbps独享。VPS联盟这里拿到了一款双路E5-2470 V2、32G内存方案,大家一起看看效果怎么样。

STSDUST:杭州联通独立服务器综合测评,双路E5/32G内存,10M独享,399元/月起

一、STSDUST官网

STSDUST官方网站

二、杭州独立服务器

 • CPU:E5-2420 v2 *2
 • 核心:12核24线程,2.2GHz
 • 内存:32G/64G/128G
 • 硬盘:600 SAS * 4 RAID5
 • 带宽:10Mbps独享
 • 流量:无限
 • IPv4:1个,电信联通可选
 • 价格:月付499元/549元/649元
 • 优惠:399元/月、3999元/年起
 • 点击购买
 • CPU:E5-2450 V2*2
 • 核心:16核32线程,2.5GHz
 • 内存:32G/64G/128G
 • 硬盘:600 SAS * 4 RAID5
 • 带宽:10Mbps独享
 • 流量:无限
 • IPv4:1个,电信联通可选
 • 价格:月付549元/599元/699元
 • 优惠:449元/月、4499元/年起
 • 点击购买
 • CPU:E5-2470 V2*2
 • 核心:20核40线程,2.4GHz
 • 内存:32G/64G/128G
 • 硬盘:600 SAS * 4 RAID5
 • 带宽:10Mbps独享
 • 流量:无限
 • IPv4:1个,电信联通可选
 • 价格:月付569元/619元/719元
 • 优惠:469元/月、4699元/年起
 • 点击购买

三、STSDUST杭州服务器测评

1、STSDUST杭州联通服务器国内ping测试结果。128个节点平均29.4 毫秒。

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 128 浙江杭州(联通) 2.9 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 74.5 毫秒 29.4 毫秒
联通线路 13 浙江杭州(联通) 2.9 毫秒 黑龙江哈尔滨(天翼云) 55.6 毫秒 27.6 毫秒
电信线路 60 上海(天翼云一区) 6.5 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 74.5 毫秒 33.2 毫秒
移动线路 9 江苏宿迁(UOVZ) 15.3 毫秒 四川德阳(移动) 58.9 毫秒 27.4 毫秒
东北地区 9 辽宁沈阳(电信) 34.9 毫秒 吉林长春(天翼云) 72.3 毫秒 48.4 毫秒
华北地区 17 河北保定(帝通科技) 26.0 毫秒 河北保定(天翼云) 47.4 毫秒 33.6 毫秒
西北地区 6 陕西西安(天翼云一区) 38.1 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 74.5 毫秒 54.1 毫秒
西南地区 13 贵州贵阳(华为云) 33.9 毫秒 云南昆明(电信) 59.1 毫秒 44.6 毫秒
华中地区 9 湖南长沙(联通) 15.8 毫秒 湖南长沙(天翼云) 35.9 毫秒 26.3 毫秒
华东地区 48 浙江杭州(联通) 2.9 毫秒 江西南昌(炎黄盛世) 25.8 毫秒 15.5 毫秒
华南地区 26 广东广州(腾讯云) 24.1 毫秒 广东广州(天翼云二区) 52.3 毫秒 33.4 毫秒

2、STSDUST杭州联通服务器基本信息及CPU、内存、硬盘性能测试。处理器双路E5-2470 v2没有毛病,20核40线程!

-> System Information

 OS Release:      Ubuntu 18.04.4 LTS (Bionic Beaver) (x86_64)
 CPU Model:       Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2470 v2 @ 2.40GHz 1.23GHz
 CPU Cache Size:    25600 KB
 CPU Number:      2 Physical CPU(s), 10 Core(s)/CPU, 20 Thread(s)/CPU (Total 20 Core(s), 40 Thread(s))
 VirtReady:       Yes (Based on VT-x)
 Virt Type:       none
 Memory Usage:     508.65 MB / 31.38 GB
 Swap Usage:      [ No Swapfile/Swap Partition ]
 Boot Device:      /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv
 Disk Usage:      1.94 GB / 4.06 GB
 CPU Usage:       0.0% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Load (1/5/15min):   0.34 0.10 0.03 
 Uptime:        0 Days, 15 Hours, 28 Minutes, 59 Seconds
 Kernel Version:    4.15.0-76-generic
 Network CC Method:   bbr + fq

 -> Network Infomation

 IPV4 - IP Address:   [CN] 202.91.*.*
 IPV4 - ASN Info:    AS4837 (CHINA UNICOM China169 Backbone)
 IPV4 - Region:     China Zhejiang Hangzhou
 
 -> Media Unlock Test 
 
 HBO Now:                No
 Bahamut Anime:             No
 Abema.TV:               No
 Princess Connect Re:Dive Japan:    No
 BBC:                  No
 BiliBili China Mainland Only:     Yes
 BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan:    No
 Bilibili Taiwan Only:         No

 -> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread Test:         992 Scores
 40 Threads Test:        20000 Scores

 -> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread - Read Test :     18776.11 MB/s
 1 Thread - Write Test:     15142.02 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct-Write)

 Test Name       Write Speed               Read Speed
 10MB-4K Block     84.3 MB/s (0.05 IOPS, 0.12s))      66.8 MB/s (16309 IOPS, 0.16s)
 10MB-1M Block     2.0 GB/s (1871 IOPS, 0.01s)       1.6 GB/s (1492 IOPS, 0.01s)
 100MB-4K Block     77.1 MB/s (0.05 IOPS, 1.36s))      79.1 MB/s (19310 IOPS, 1.33s)
 100MB-1M Block     2.1 GB/s (2048 IOPS, 0.05s)       2.2 GB/s (2066 IOPS, 0.05s)
 1GB-4K Block      80.0 MB/s (0.05 IOPS, 13.12s))     91.6 MB/s (22358 IOPS, 11.45s)
 1GB-1M Block      615 MB/s (586 IOPS, 1.70s)       702 MB/s (669 IOPS, 1.49s)

3、STSDUST杭州联通服务器国内、国际节点上传下载速度测试。从下面测试节点来看上行下行给的是对等10Mbps,国内电信联通移动、香港、日本、台湾、美国等节点10Mbps带宽跑满没有任何问题。

 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name           Upload Speed  Download Speed Ping Latency
 Speedtest Default       1.01 MB/s    1.02 MB/s    14.89 ms
 China, Jilin CU        1.01 MB/s    1.03 MB/s    46.95 ms
 China, Shandong CU       1.01 MB/s    1.03 MB/s    41.00 ms
 China, Nanjing CU       1.01 MB/s    1.05 MB/s    11.06 ms
 China, Shanghai CU       1.01 MB/s    1.02 MB/s    9.18 ms
 China, Lanzhou CU       1.02 MB/s    1.08 MB/s    42.09 ms
 China, Beijing CT       1.02 MB/s    1.03 MB/s    36.48 ms
 China, Hangzhou CT       1.01 MB/s    1.01 MB/s    4.47 ms
 China, Nanjing CT       0.98 MB/s    1.02 MB/s    9.70 ms
 China, Guangzhou CT      0.57 MB/s    1.08 MB/s    24.62 ms
 China, Wuhan CT        1.00 MB/s    1.05 MB/s    23.11 ms
 China, Shenyang CM       1.00 MB/s    1.03 MB/s    58.33 ms
 China, Hangzhou CM       1.02 MB/s    1.01 MB/s    2.06 ms
 China, Nanning CM       1.01 MB/s    1.03 MB/s    45.19 ms
 China, Lanzhou CM       1.02 MB/s    1.03 MB/s    59.08 ms
 Hong Kong, HGC         1.01 MB/s    1.07 MB/s    58.09 ms
 Hong Kong, CSL         1.05 MB/s    1.13 MB/s    187.31 ms
 Hong Kong, PCCW        1.01 MB/s    0.77 MB/s    28.62 ms
 Korea, SK [Kdatacenter]    1.02 MB/s    1.10 MB/s    32.79 ms
 Japan, NTT [fdcservers]    1.01 MB/s    1.02 MB/s    38.37 ms
 Japan, NTT [i3d]        1.01 MB/s    1.01 MB/s    50.14 ms
 Japan GLBB           1.08 MB/s    1.06 MB/s    164.91 ms
 Japan Rakuten         1.00 MB/s    1.01 MB/s    49.28 ms
 Taiwan, Seednet        1.02 MB/s    1.01 MB/s    86.44 ms
 Taiwan, HiNet         1.02 MB/s    1.01 MB/s    40.30 ms
 Taiwan, TFN          1.02 MB/s    1.03 MB/s    56.85 ms
 Singapore, Singtel       1.01 MB/s    1.02 MB/s    70.41 ms
 Singapore, M1         1.00 MB/s    1.17 MB/s    258.07 ms
 Singapore, NME         1.01 MB/s    1.06 MB/s    72.46 ms
 United States, Century Link  1.03 MB/s    1.05 MB/s    160.49 ms
赞(0)
未经允许不得转载:VPS联盟 » STSDUST:杭州联通独立服务器综合测评,双路E5/32G内存,10M独享,399元/月起
分享到: 更多 (0)